Yuliya Ihlitskaya, APN

Yuliya Ihlitskaya, APN

Specialty
Psychiatry
Languages
English
Gender
Female
Schedule an appointment

Primary Office

850 W. Irving Park Road, Chicago, IL 60613
Address
Thorek Memorial Hospital
850 W. Irving Park Road,
Chicago, IL 60613 
Phone
(773) 975-6775